Varumishinnakiri

Alates 01.09.2021
Ulukite varumine: +372 5685 5750

ULUKITE KOKKUOST

Põdra ost

I kat.puhas lask, aba puruks lastud3,9 €/kg

PÕDER tooduna (jahimehe oma transpordiga) Adavere Meat tehassse maksame lisaks 0,30€/kg.

Hirve ost

I kat."puhas lask" 2,2 €/kg

Karu ost

KaruRasvavaba rümp!8 €/kg

Metskitse ost

I kat."puhas lask" 2,2 €/kg

Oluline info!

Kui uluki rümbalt on sisefileed eemaldatud, arvestatakse automaatselt ostuhinnast -15 % maha!

METSSEA ÄRAVEDU ALATES KÜMNEST SEAST.

Üleantava ulukiga kaasas olevad dokumendid peavad vastama kõigile Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja Euroopa Ühenduse määrustele.

Maksetingimused:

TASUMINE TOIMUB ülekandega aktil märgitud pangaarvele PEALE rümba kaalumist ja hindamist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kui uluki rümbalt on sisefileed eemaldatud, arvestatakse see automaatselt kõige madalamasse kategooriasse!

MÜÜGI VÕI TEENUSTÖÖ SOOVI KORRAL VÕTKE ÜHENDUST VARUMISRINGIDE KORRALDAJAGA:

Varumine Mob: +372 5685 5750  info@adaveremeat.ee